Opekalna luteriskā baznīca ir visaugstāk virs jūras līmeņa novietotais dievnams. Tas atrodas uz Opekalna paugura, kura absolūtais augstums ir 235 mvjl.

Img_3381_1

Aktivitātes

Biedrības darbības laikā ir/tiek īstenoti sekojoši projekti:

 • 2001.g. „Lauku ļaužu sociāla atbalsta centrs” (Nīderlandes apvienotais sadarbības fonds Austrumeiropai, 12353 Ls);
 • 2007.g.”Rokdarbu telpas iekārtošana Veclaicenes pagastā sociālās izolācijas mazināšanai” (Alūksnes novada fonds Nīderlandes organizācijas KNHM projekta ietvaros, 700 Ls);
 • 2009.g. Bērnu nometne Ēlandes salā (Stokholmas Stokholmas luteriskā draudze, 7028 Ls);
 • 2010.g. ”Radošo nodarbību cikls "Radošas nodarbības Veclaicenes pagastā" (Rietumu bankas labdarības fonds, 346,92 Ls);
 • 2007.-2011.g. ”Atbalsts kopienai "Veclaicenes Avotiņš" gaļas lopu un aitu audzēšanas attīstībai un tradicionālo rokdarbu apmācībai” (Heifer Project International, 51547USD). Īstenojot „Heifer Project International” projektu - atbalstu un apmācības ir saņēmušas 92 ģimenes, 47 no tām 2010.gadā, 9 ģimenes -2011.gadā.  Projekta pamatideja bija dot mazturīgām ģimenēm iespēju nodrošināt savu ģimeni ar pārtiku un gūt ienākumus. Tāpēc, projekta ietvaros biedrība „Veclaicenes Avotiņš” pirka mājdzīvniekus un uzticēja tos mazturīgām ģimenēm ar noteikumu, ka no šo dzīvnieku pēcnācējiem līdzvērtīgs dzīvnieks jādāvina citai trūcīgai ģimenei.
 • 2013.-2014.g. "Romeškalna centrs - attīstībai un sadarbībai: alternatīvo sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas - higiēnas punkta izveide" (ELFA, 6994.24 Ls).
 • 2014.g. "Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidus dabas taku tūrisma infrastruktūras apsaimniekošanas pasākumi" (LVAF, 3811 EUR).
 • 2014.-2015.g. "Pareizticīgo draudzes Svētdienas skolas izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Alūksnē"(ELFA, 3036,93  EUR).
 • Biedrība „Veclaicenes Avotiņš” ar savu darbību tupina aktivizēt sabiedrību rīkojot saturīgus pasākumus, lai izglītotu pagasta iedzīvotājus, iegūtu jaunas prasmes un dotu iespēju līdzdarboties. Līdztekus projektu aktivitātēm notiek latvisko tradīciju uzturēšana - kopā tiek svinēti gadskārtu svētki,  dažādas talkas, rīkotas izstādes. Visi šie pasākumi stiprina vietējo sabiedrību, veidojot neformālu sadarbības tīklu
 • 2011.gadā biedrība ieguva sabiedriskā labuma organizācijas statusu šādās jomās: labdarība; pilsoniskas sabiedrības attīstība; trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana.

Romeškalna muižas ēkas (bijušās Veclaicenes pamatskolas) apsaimniekošana

 • 2010.gadā Alūksnes novada pašvaldība nodeva apsaimniekošanā 2009.gadā slēgto Veclaicenes pamatskolas ēku Romeškalnā biedrībai ”Veclaicenes avotiņš”. 2011.gada 9.decembrī Alūksnes novada pašvaldība noslēdza ilgtermiņa nomas līgums ar biedrību par bijušās skolas ēkas apsaimniekošanu. Biedrības biedri ar ģimenēm ir strādājuši pie ēkas un apkārtējās teritorijas sakopšanas. .

  Līdz 2011.gadam skolas ēkā atradās arī bijušā skolas direktora Ē.Vanaga savāktā skolas un pagasta novadpētniecības ekspozīja, kura tika pārcelta uz Veclaicenes pagasta centru, Kornetiem. Skolas ēka ir saglabājusies labi, jo 2007.gadā tai nomainīti logi un uzlikts jauns jumts. Pēc biedrības biedru iniciatīvas par projektu 2007.un 2010.gadā līdzekļiem bijušajā skolas ēkā ir iekārtota viena telpa, kurā darbojas rokdarbu pulciņš. Biedrība iecerējusi, ka bijušajās skolas telpās iedzīvotājiem varētu būt pieejami veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumi. Vēlāk varētu tikt organizētas dažādas nodarbības iedzīvotājiem un skolas ēka kļūtu par sociālo un vides centru, ar mūžizglītības ievirzi.

  • 2011.gada vasarā te notika Alūksnes novada sieviešu vasaras nometne ”Iedvesma”, kurā 50 aktīvas Latvijas sievietes ne tikai no tuvākās apkārtnes, bet arī no citiem Latvijas novadiem paplašināja savu zināšanu apvārsni, apguva jaunas nodarbes, guva jaunus iespaidus ekskursijās pa dažādām vietām, iepazina cita citas darbību.
  • 2012.gada un 2013.gada maijā Vidzemes Augstskola skolas ēku izvēlējās kā bāzes nometni integrētajai lauku praksei, kurā darbojās gan Tūrisma organizācijas un vadības, Tūristu gidu -ceļojumu un pasākuma organizatoru, gan Komunikāciju un sabiedrisko attiecību, gan Informācijas tehnoloģiju, gan Tulkotāju studiju programmu studenti.

                     Noskatieties  video sižetu par Vidzemes Augstskolas studentu integrēto lauku praksi:

 • 2013.gadā biedrības iesniegtais projekts "Romeškalna centrs - attīstībai un sadarbībai: alternatīvo sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas - higiēnas punkta izveide"  ieguvis Eiropas Savienības fonda „Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai” finansiālu atbalstu. Projekts tika realizēts līdz 2014.gada augustam, kura gaitā tika izveidota dušas telpa, remontētas tualetes, iegādāta veļas mašīna, un kuru ikviens veclaicenietis par attiecīgu samaksu var izmantot. Biedrības biedri domā par šīs vietas tālākattīstību, lai šī skaistā vieta un iekoptās vietējās -gan novadpētniecības, gan amatniecības, gan ainavu aizsardzības un dabai draudzīgas saimniekošanas tradīcijas neaizietu zudumā

  Biedrībai ir ļoti laba sadarbība ar Veclaicenes pagasta pārvaldi un Alūksnes novada pašvaldību, Vidzemes Augstskolas Tūrisma virziena studiju docētājiem un studentiem, Dabas aizsardzības pārvaldes inspektoriem, tāpat tā jau vairākus gadus sadarbojas ar Igaunijas Varstu pagasta Krabu ciema biedrību. Biedrības sadarbības partneri ir arī „Latvijas Sarkanais Krusts”, Alūksnes novada sieviešu apvienība „Katrīna”, Igaunijas Veru apriņķa zemnieku biedrība, Veclaicenes amatierteātra kolektīvs.