Ziemera (Ziemeru) muiža vēstures dokumentos pirmoreiz minēta jau 16.un 17.gs. Ēkas, kas saglabājušās līdz mūsdienām ir celtas 18.un 19.gs., kad muiža nonākusi baronu Volfu īpašumā.

Ziemeru_mui_a_1

Pasākumi

Šeit pieejami aktuālākie pasākumi.

Tradicionālie pasākumi Veclaicenes aizsargājamo ainavu teritorijā

Februāris/Marts

Zemledus makšķerēšanas sacensības "Ilgāja zivtiņa"uz Ilgāja ezera Veclaicenes pagastā.  Notiek kopš 2010.gada.Pasākuma ideja radās Krabu ciema iedzīvotājam Pēterim Rebāne. Ideju realizēja Krabu ciema biedrība sadarbojoties ar Veclaicenes pagasta pārvaldi un NVO “Veclaicenes Avotiņš”.Sacensību dalībnieki individuāli tiks apbalvoti četrās nominācijās: lielākā zivs, lielākais zivju kopsvars (1., 2. un 3. vieta). Ceļojošo kausu „Ilgāja zivtiņa” iegūs tās valsts makšķernieki, kuras sacensību dalībniekiem būs lielākais vidējais zivju svars uz vienu cilvēku (makšķernieku). Līdzjutējiem arī tiek piedāvāta interesanta programma.

Foto: dalībnieki un līdzjutēji pirms starta 2012.gada sacensībās (©I.Dzilna).

Normalized_9409578022_p

Maijs

  • Muzeju nakts pasākumi Jaunlaicenes muižas muzejā un Veclaicenes novadpētniecības ekspozīcijā maija otrajā sestdienā.

Foto: Muzeju nakts pasākums Jaunlaicenes muižas muzejā 2012.gada 19.maijā (© I.Druva-Druvaskalne).

Normalized_img_1079

Jūnijs

  • Līgo dienas pasākumi Jaunlaicenē un Veclaicenē.
  • Apes kalnu riteņbraukšanas maratons (trase virzās no Apes gar Kalekaura ezeru, tālāk pa Veco Korneta lielceļu, Peļļu gravu, gar Grūbes HES, atgriežas Apē).

Foto:Apes kalnu riteņbraukšanas maratona trase Peļļu gravā gar četriem skaistiem ezeriem (© I.Druva-Druvaskalne).

Normalized_pict5784Jūlijs

  • Kapu svētki Opekalna kapos.

Augusts

  • Igauņu dienas Veclaicenē, notiek kopš 2006.gada.Organizē Veclaicenes Tautas nams sadarbibā ar Veclaicenes pagasta pārvaldi un pierobežas pagastiem Igaunijā. Vidzemes TV sižets par Igauņu dienām 2012.
  • Pārgājieni ar garšu Veclaicenē, notiek kopš 2013.gada. Divu dienu laikā iespēja iepazīties ar Veclaicenes AAA dabas takām, izbaudīt malēniešu ēdienus, gūt baudījumu acīm, ausīm un vēderam!

Foto: Igauņu dienu svētku koncerts Veclaicenes brīvdabas estrādē 2012.gada 11.augustā (© I.Druva-Druvaskalne).

Normalized_img_2960_1

Septembris/Oktobris

  • Dzejas dienu pasākumi Veclaicenē un Jaunlaicenē
  • Svecīšu vakars Opekalna kapos.