Latvijā sastopamas vairāk kā 60 spāru sugas. Viena no labākajām spāru vērošanas vietām Latvijā ar lielu spāru daudzveidību ir Mazā un Lielā Paiķa ezeru apkārtnes Veclaicenes pagastā, tiešā autoceļa A2 tuvumā!

Dscf0325-001_1

Ziemeru meža ezeri un Vaidava

Ziemera pagasta ZA daļā gar Igaunijas robežu plešas lieli mežu un purvu masīvi, kuru zemākajās vietās izvietojušies sekli meža ezeri. Lielākais no tiem Murāta ezers, kura lielākā daļa atrodas Igaunijā, bet Latvijai pieder tikai neliels ezera D gals, no kura iztek Vaidavas upe. Te ir iespēja makšķerēt, atpūsties, nopeldēties. Murāta ezers ir publisks ezers, kura vidējais dziļums ir 2.2 m,  maksimālais -3 m. 

Foto: Murāta ezera Latvijas puse (I.Druva-Druvaskalne)

Normalized_murata_2

Vaidavas upe ir 71 km gara, kura ietek Gaujas labā krasta pietekā Mustjegi. Tā kā upe augštecē tek pa Vaidavas pazeminājumu un tajā ieplūst daudz meliorētu strautu un upīšu, tā daudzviet līkumo pa zemām pļavām un nav īsti piemērota ūdenstūrismā (izņemot palu laikā). Atpūtas vietas pieejamas pie tilta pār Vaidavas upi autoceļā Alūksne-Māriņkalns-Lucka, autoceļa Rīga-Veclaicene pie Grūbes HES , kā arī daudz apskates objektu skatāmi gar upes krastiem Apē: Raganu klintis, Dzenīšu dižvītols u.c.

Otrs lielākais ezers šajā apvidū ir Vaidavas ezers. Ezera vidējais dziļums ir 1.1 m, bet maksimālais 1.8 m. Tas ir caurteces ezers, kurā ietek trīs grāvji, bet no DA dala iztek strauts uz Vaidavas upi. Ezera krasti ir lēzeni un zemi, no ainaviskā viedokļa -neizteiksmīgi, ezera dibens dūņains Šo publisko ezeru ir iecienījuši makšķernieki,  jo nelielā dziļuma dēļ tajā ir visai viegli noķert kādu lomu! Ezerā sastopamas līdakas, asari, līņi, karūsas, plauži un arī ruduļi. Ezera apkārtne ir purvaina un aizaugusi, tāpēc nav piemērota peldēšanai. Savukārt apkārtnes meži ir bagāti ar mellenēm, brūklenēm, sēnēm, pavasaros vērojamas medņu riestu dejas. Nopeldēties var nelielajā Linu ezerā, kas atrodas tikai pārsimts metru uz D no Vaidavas ezera un gar to iet meža ceļš uz Vaidavas ezeru. Dziļāk mežā noslēpušies vēl vairāki mazi ezeriņi-Ķirlītis, Kūriņu, Garais un Varžu ezeri, kuru meklēšanai labāk izmantot vietējo palīdzību.

Foto: cilvēka raktais grāvis, kas savieno Vaidavas upi ar Vaidavas ezeru (I.Druva-Druvaskalne).

Normalized_kanals