Ķauķu kalna relatīvais augstums ir 73 m, bet absolūtais -210 mvjl. Kalna nogāzēs ir izveidotas slēpošanas trases. Sniegs te saglabājas ilgāk nekā citur Latvijā.

Pict8517_1

Palpiera ezera apkārtne

Palpieris (saukts arī par Rēveļu ezeru) atrodas uz robežas starp 2 pagastiem-Veclaicenes un Jaunlaicenes. Ezera krasti zemi, īpaši D un DA krasti. Ezers interesants ar tajā peldošajām salām. Tie ir no krasta atdalījušies zāļaini gabali, kuri atkarībā no vēja virziena maina savu atrašanās vietu ezerā. No ezera DA iztek strauts uz aptuveni 800 m attālo Bezdibeņa ezeru, par kuru vietējie stāsta, ka tas pat varot būt dziļāks par Raipaļa ezeru. Strauts tālāk no Bezdibeņa ezeru traucas uz Ilgāja ezeru.

 Foto: Sala Palpiera ezera Z daļā 2008.gadā. 2012.gadā salveidīgi veidojumi bija sastopami ezera DR krastā (© I.Druva-Druvaskalne)Normalized_pict1689

Palpiera ZR un R daļu ieskauj priežu, egļu un lapkoku meži, krasti arī stāvāki. Šajā ezera pusē, aptuveni 20 m no krasta, nelielā nogāzē atrodas nostāstiem apvītais Naudas akmens. Akmens ir 3.6 m garš, 3 m plats un 2.3 m augsts. Teika stāsta, ka zem šī akmens zviedru kareivji noslēpuši naudu –savu kara kasi. Ziemeļu kara laikā (18.gs.sākumā) zviedru kareivji uz Alūksni veduši naudas lādi. Krievu kareivji tiem uzbrukuši, bet zviedri lādi norakuši un pa virsu tam uzvēluši lielu akmeni. Nostāstu patiesumu, ka kaujas ir bijušas,  apstiprina ezera abos krastos esošie kaujās kritušo kapi. Tuvāk akmenim atrodas zviedru kapulauks, savukārt ezera pretējā A krastā –krievu kareivju kapi. Akmens apkārtne izrakņāta, meklējot apslēpto mantu,  rakts arī zem paša akmens. Zem tā izveidojies kaut kas līdzīgs pagrabam. Dažreiz ekskursanti pie Naudas akmens izber monētas, lai radītu citos interesi par aprakto mantu. Aptuveni 100 m uz D no Naudas akmens atrodas atpūtas vieta ar ugunskura vietu. Naudas akmens un atpūtas vieta ir iekļauti Ilgāja-Peļļu dabas takās.

Foto: Palpiera Naudas akmens (© J.Smaļinskis,© I.Druva-Druvaskalne).

Normalized_img_2796 Normalized_img_3004

Ģeoslēpnis: Zviedru naudas akmens: N 57° 34.753 E 026° 51.666 (zem akmens, pie koka).