No Drusku kalna paveras jauks skats uz Igaunijas Hānjas augstienes pauguriem, arī uz Lielo Munameģi. Drusku kalna augstākā, ar mežiem klātā virsotne, kas pavērsta pret Pilskalna ezeru, ir viena no stāvākajām Latvijā!

Drusku_1

Latviešiem un igauņiem viena Veclaicene

Latviešiem un igauņiem viena Veclaicene

2018. gada aprīlī biedrība “Veclaicenes avotiņš” iesniedza projekta  pieteikumu “Latviešiem un igauņiem viena Veclaicene” projektu konkursā “Starpkultūru dialogs Vidzemē 2018”, ko organizē nodibinājums “Valmieras novada fonds”. Projekta pieteikums tika atbalstīts un š.g. 10. maijā parakstīts līgums par projekta “Latviešiem un igauņiem viena Veclaicene” finansēšanu.

Projekta mērķis ir vairot latviešu - igauņu mijiedarbību un radīt pieejamību sabiedrībai iepazīt igauņu kultūru, tradīcijas un savdabīgo latviešu - igauņu dzīvi Veclaicenes apkārtnē, tā ceļot Alūksnes novada mazākumtautību pilsoņu apziņu un stiprinot to piederību Latvijai.

Lai īstenotu projekta mērķi tiks ieviestas šādas aktivitātes:

  1. Izveidots pārgājiena maršruts “Veclaicene – Vana – Laitsna” (tulk. no igauņu val.: Vana – vecs, Laitsna – Laicene). Maršruts ar 8 kontrolpunktiem 12 km garumā ar pusdienām dabā,  apmeklējot igauņu, latviešu tautību iedzīvotājus Veclaicenē, viņu dzīves vietās, kur saimnieki būs gidi, parādot katras kultūras unikalitāti, viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, tā rosinot viņu iesaisti sabiedriskajās aktivitātēs, ceļot to nozīmīgumu un vairojot piederības sajūtu Latvijai.

  2. Izveidota videofilma par latviešu un igauņu dzīvi Veclaicenē. Filmā tiks atspoguļots kā Veclaicenes apkārtnē 4 paaudzēs, dzīvo latviešu un igauņu tautību iedzīvotāji, kā iepazīst viens otra tradīcijas, valodu.

  3. Iegādāts televizors un uzstādīts Veclaicenes muzejā, kas šobrīd ir pārdēvēts par Veclaicenes vēstures krātuvi. Tas būs pieejams arī citu vēsturisku liecību, materiālu demonstrācijai, kas liecina par Veclaicenes pagasta sadzīvi, starpkultūru dialogu u.c.

  4. Noorganizēts pasākums ar pārgājienu, videofilmas demonstrēšanu un koncertu.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 949,00 euro, ko finansē Kultūras ministrija.

Attēlu rezultāti vaicājumam “vnf logo”                                                                             Attēlu rezultāti vaicājumam “kulturas ministrijas logo”